Företagsstyrning

Är det dags att sätta verksamhetens utveckling i centrum? Tillämpar företaget en tillräckligt effektiv styrmodell och rapportstruktur för att mäta och styra affärsverksamheten? Genom att följa upp verksamheten på ett logiskt sätt säkras kedjan mellan vision (strategi) och operativa mål (aktiviteter). För att trygga en optimerad mål- och resultatstyrning krävs väl utarbetade metoder och rutiner för verksamhetens styrning och det är här jag kommer in.  

Jag har magisterexamen i ekonomi (internationell ekonomi Linköpings Uni) reviderar företag i olika storlekar och branscher och större koncernbolag inkl koncernredovisningar. Jag upprättar även bokslut, årsredovisningar samt bolags- och privat deklarationer. Jag har 12 år inom yrket revision och rådgivning.

Min bakgrund gör att jag snabbt kan sätta mig in i kundernas verksamhet. Jag har erfarenhet att genomföra förändringsarbeten inom olika branscher och företag. Därför kan jag hjälpa ditt företag till effektiva och ändamålsenliga lösningar utifrån just era behov, oavsett om det gäller operativ redovisning, analys eller rapportering. Med förbättrad styr- och rapport- struktur kan vi tillsammans ta fram bättre beslutsunderlag.

Välkommen att kontakta mig för mer information!


Jag hjälper dig att...

– Skapa förståelse i organisationen för verksamhetens strategi och inriktning

– Analysera och utveckla företagets styrmodell, mål och mått

– Anpassa ledningsinformationen efter målgrupp

– Effektivisera och förbättra beslutsunderlagen

 

kontakt

Sandra Hedlund
070-247 22 92
sandra@svardbrogard.se


Har du någon fråga?